Vi tilbyder en lang række maskinelle og manuelle arbejdsopgaver indenfor skov, have og park.

Maskinelle opgaver

Traktor med spil

Traktor med tang

Traktor med udkørselsvogn

Plantning

Knusning i 2,0 m. bredde

Knusning i 2,3 m. bredde

Rodfræsning

Stubfræsning

Tågesprøjtning

Gødskning

Renholdelse af kulturer

Netning af juletræer

Palletering af juletræer og pyntegrønt

Flishugning

Græsslåning

Jordbearbejdning

Maskintransport

Flishugning

Udkørsel af træ

Totalrydning

Klipning af hegn til flis

Diverse forefaldende arbejde

Manuelle opgaver

Skovning

Fældning af vanskelige træer 

Topkapning

Beskæring 

Buskrydning

Plantning

Formklipning af juletræer

Gødskning

Sprøjtning

Udtynding

Anlæggelse af græsplæner

Klipning af pyntegrønt

Opsætning og nedtagning af hegn

Diverse andet forefaldende arbejde

Kontakt os for tilbud

Generelle betingelser

Ved sprøjtnings- og gødningsopgaver er det alene kunden, der bestemmer:

Kemikalier · Gødnings art · Mængde · Tidspunkt for udbringning


VI KAN I INTET TILFÆLDE DRAGES TIL ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER.

Transport til arbejdsstedet betales af kunden.
Klagevejledning finder du hos Byggeriets ankenævn: www.byggerietsankenaevn.dk

Leveret af